Fot. Pixabay.com

10 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta Sosnowiec odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ale już teraz Straż Miejska przygotowała sprawozdanie, a Państwowa Straż Pożarna ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta.

W 2019 roku sosnowiecka Państwowa Straż Pożarna odnotowała łącznie 2654 zdarzeń (w 2018 odnotowano 2573) na terenie Naszego miasta.

Ilość zdarzeń w rozbiciu na rodzaj:

– 766 pożarów,

– 1507 miejscowych zagrożeń,

– 381 alarmów fałszywych (w tym 3 złośliwe i 258 w dobrej wierze).

W zdarzeniach zginęły 23 osoby, a 328 zostało rannych.

Pod względem wszystkich jednostek OSP na terenie Sosnowca w ubiegłym roku w działaniach ratowniczo-gaśniczych udział brała głównie jednostka OSP Sosnowiec-Cieśle, która odnotowała łącznie 106 wyjazdów (42 pożary, 56 miejscowych zagrożeń i 8 alarmów fałszywych).

„Aktualnie największym problemem jest zaplecze garażowe jednostki OSP w Sosnowcu Cieślach. Niezbędne jest kontynuowanie remontu oraz zwiększenie ilości stanowisk garażowych, a co za tym idzie wzrost czynnego udziału jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie miasta Sosnowiec spełniają wymagania, minimalnego poziomu wyszkolenia dla członków OSP jednostek niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jednakże w dalszym ciągu wymagają doposażenia w podstawowy sprzęt umożliwiający efektywne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych”

Cała ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta dostępna jest TUTAJ.


W 2019 roku sosnowieccy strażnicy miejscy wykonując czynności służbowe podjęli ogółem 53 679 interwencji na terenie Naszego miasta. Najwięcej interwencji odnotowano w centrum miasta – ulica 3 Maja. W ubiegłym roku strażnicy miejscy dokonali również 652 kontrole kotłowni i pieców

Całe sprawozdanie Straży Miejskiej dostępne TUTAJ.