21 marca 2024 roku na terenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego przy ulicy Zaruskiego odbył się Dzień Bezpieczeństwa. Na odwiedzających czekały m.in. stanowiska Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Po godzinie 12 odbyły się trzy pokazy dynamiczne. Pierwszym z nich był pokaz działania Zespołu Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP Sosnowiec, kolejnym pokaz epizodów mogących wystąpić podczas konwojowania osoby zatrzymanej przez GISW Katowice, a podczas ostatniego Państwowa Straż Pożarna wraz z Pogotowiem Ratunkowym zaprezentowały działania przy wypadku samochodowym.