3 i 4 października 2019 r. na terenie Krakowa odbywały się międzywojewódzkie ćwiczenia taktyczno–bojowe pt. „KRAKÓW 2019” z udziałem sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Podczas pierwszego dnia ćwiczeń przeprowadzono sześć epizodów pozorowanych zdarzeń o zróżnicowanej tematyce:

Epizod pierwszy związany był z koniecznością ewakuacji przez strażaków ze SGRWys osoby poszkodowanej, która znajdowała się na galerii komina na wysokości około 120 metrów nad ziemią.

Drugi epizod obejmował działania w sytuacji awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowało 5 osób z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej. Natomiast epizod trzeci powodował konieczność podjęcia długotrwałych działań gaśniczych w czasie pożaru substancji łatwopalnych.

Podczas epizodu czwartego strażacy zmagali się z pozorowanym wyciekiem substancji chemicznej przewożonej cysterną kolejową. Była to kolejna próba dla przybyłej z Kędzierzyna – Koźla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Na zakończenie pierwszego dnia, w warunkach nocnych ćwiczące zastępy musiały realizować działania ratowniczo – gaśnicze oraz poszukiwawcze podczas wypadku samolotu, którym podróżowało ponad 50 osób.

Podkreślić należy, że poszczególne epizody odbywał się w różnych lokalizacjach, co dodatkowo podnosiło poziom trudności ćwiczeń. Epizody miały miejsce m.in. w następujących lokalizacjach: Muzeum Lotnictwa Polskiego, krakowskiej hucie ArcelorMittal, Racławicach oraz lotnisku w Pobiedniku Wielkim. Ponadto część epizodów prowadzona była równolegle, przez co konieczne było przegrupowanie pododdziałów biorących udział w ćwiczeniach.

W drugim dniu ćwiczeń miały miejsce jeszcze cztery epizody tj. pożar na terenie terminala paliw, działania z zakresu ratownictwa wysokościowego i wodno-nurkowego na terenie Zalewu Zakrzówek, zdarzenie ze skażeniem radiologicznym oraz wypadek masowy autobusu.

W ćwiczeniach w szczególności zaangażowane były pododdziały COO KSRG z terenu województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego – łącznie ponad 300 strażaków, w tym 48 zastępów oraz 133 strażaków z poza woj. małopolskiego. Z Sosnowca w ćwiczeniach uczestniczył zastęp 612[S]25 – GCBA 10+4/50 Renault Kerax.

Dokładny opis drugiego dnia ćwiczeń pojawi się po podaniu informacji przez KW PSP Kraków.

Opis: KW PSP Kraków z edycją portalu Sosnowiecnasygnale.pl