Burza nad Sosnowcem.. Kilka interwencji strażaków

687

Dzisiejszego popołudnia (11 maja) nad Sosnowcem przeszła burza, która przyniosła obfite opady deszczu. Przez wiele dróg i chodników płynęły „rzeki”, tworzyło się wiele rozlewisk wodnych m.in. na ulicy Piłsudskiego pod wiaduktem, ulicy Żeromskiego pod wiaduktem, zjazd z S86 na ulicę Piłsudskiego/Baczyńskiego, zjazd z DK 94 na S86 (tzw. Zakręt Mistrzów), ulica Staszica (torowisko) + pasaż pod dworcem PKP.

Strażacy w związku z usuwaniem skutków ulewy (głównie: rozlewiska wodne, zalane piwnice) interweniowali na ulicy: Żeromskiego, Staszica, Patriotów oraz na zjeździe z DK 94 na S86 (tzw. Zakręt Mistrzów). Podczas obsługi zdarzenia na zjeździe z DK 94 na S86 strażacy zauważyli dachowanie pojazdu – kawałek przed rozlewiskiem. Na miejsce od razu ruszył zastęp 611-25 usuwający w tym czasie rozlewisko. Następnie na miejsce dojechał zastęp 611-21 wraz z ZRM oraz Policją.

Około godziny 17 również zastępy Straży Pożarnej interweniowały na terenie Zamku Sieleckiego w związku z alarmem z monitoringu pożarowego.

W działaniach związanych z usuwaniem skutków ulewy wzięły udział zastępy: 610-84, 611-21, 611-25, 612-21, 617-21.