Pożar śmieci w pobliżu ogródków działkowych

274

23 sierpnia 2018 roku przed godziną 15:00 zastęp GBA z JRG-1 Sosnowiec „Centrum” został zadysponowany do pożaru śmieci w okolicy ogródków działkowych przy alei Zagłębia Dąbrowskiego (DK 94).

Po dojeździe zastępu na miejsce zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz przystąpiono do gaszenia. Obecny na miejscu dowódca poprosił o zadysponowanie na miejsce zastępu GCBA z zapasem wody.

Zadysponowano:
611[S]21 – GBA 2,7/25 Renault Range D14 – JRG-1 Sosnowiec „Centrum”
611[S]25 – GCBA 5/32 Scania P380 – JRG-1 Sosnowiec „Centrum”

Zdjęcie: alarm@sosnowiecnasygnale.pl